Spelmissbruk är, som vi alla vet, en baksida av spelandet. Mellan två och tre procent av svenskarna beräknas vara spelberoende, men vilken hjälp man kan få som spelberoende beror till stor del på var i landet man bor.

Spelberoende är ett psykiatriskt sjukdomstillstånd, precis som drog- eller alkoholberoende. Men till skillnad från dessa sjukdomstillstånd är det inte lika lätt att upptäcka spelberoende. Spelande lämnar inte samma spår på kroppen som många andra beroenden.

Svenska Spel finansierar forskning

Sedan 2014 finns det ett forskningsprogram kring spelberoende vid Lunds universitet, och Beroendecentrum i Malmö har börjat arbeta med att behandla spelberoende.

Forskningsprogrammet finansieras av Svenska Spel, som betalar för ett lektorat i beroendemedicin med inriktning mot spelberoende. Till skillnad från tidigare forskning på detta område kommer forskningen att vara inriktad på preventiva åtgärder. Där ingår att besvara frågor som de följande:

  • Vilka löper störst risk för att utveckla spelberoende?
  • Vilka tidiga tecken kan observeras på att någon befinner sig i riskzonen för att utveckla spelberoende?
  • Vilka andra sjukdomar och beteenden har de spelberoende, och vilka konsekvenser får detta?

Mer om forskningsprojektet finns att läsa här.

Vilken hjälp kan man få?

Det ser dock inte likadant ut i alla kommuner som det gör i Malmö. När SVT:s regionala nyheter gjorde en genomgång av de tolv kommunerna i Örebro län var det endast fem av dem som erbjöd hjälp och stöd till spelberoende: Örebro, Askersund, Lindesberg, Nora och Lekeberg. I övriga kommuner hävdar socialförvaltningen att det är landstingen som ansvarar för behandlingen, men faktum är att det än så länge är kommunernas ansvar.

I en dom från Förvaltningsrätten fastslogs också nyligen att en person boende i Västerbotten hade rätt till ekonomiskt bistånd för behandling av spelberoende, något som hade avslagits av den lokala socialnämnden.

Socialdepartementet har dock fått i uppdrag att utreda om det i framtiden ska vara kommunernas eller landstingens uppgift att behandla spelberoende.