Med bakgrund av att EU-kommissionen drog Sverige inför EU-domstolen i fjol har man nu valt att reformera det svenska spelmonopolet – efter lång tvekan står det alltså klart: det svenska spelmonopolet kommer att falla och spelmarknaden idag kommer bli bättre reglerad, kontrollerad och kunna erbjuda spelarna bättre produkter.

Dmonopolet svenska spelmonopolet drogs i fjol inför EU-domstolen då EU-kommissionen ansett att det svenska systemet med statliga Svenska spel faktiskt strider mot EU:s regler. Likaså ansåg kommissionen även att fanns motstridiga intressen då statens uppgift är att förebygga spelberoende och kriminell verksamhet samtidigt som svenska staten faktiskt driver ett eget helägt spelbolag (källa). Något annat som kommissionen även pekade på var att spelbolag med monopol inte har tillräcklig kontroll för att driva casino online precis som att den svenska staten inte heller kontrollerar sitt spelsystem ordentligt. Därför kom regeringen att meddela en förändring av monopolet via en utredning strax efter EU-kommissionens utlåtande – vilket man dock senare drog tillbaka.

Det ”saknades resurser”

När hotet om EU-domstolen faktiskt blev verklighet var regeringen snabb på att uttrycka en vilja att utreda det svenska spelsystemet, vilket mottogs positivt från såväl EU som de utländska spelbolagen. Dock meddelande man i februari detta år att en utredning om spellicenser måste vänta med motivering att man saknadar resurser. Till exempel sa civilminister Ardalan Shekarabi (S) som har ansvar för spelfrågor att man ska ta tag i fråga så fort det finns ordentliga resurser för att tillsätta en utredning men att man i dagsläget skulle lägga frågan på is. Istället valde man att flytta fokus. Vad man istället då valde att göra är att vända blicken mot tidningarnas spelannonser och sedan fortsätta förra regeringens utredning gällande främjandeförbud (källa). Men detta var inte ett drag som gillades i riksdagen.

Riksdagmonopol spelen uppmanar regeringen

Trots uppmaning från EU-kommission och EU-domstol har svenska regeringen avvaktat i frågan om att tillsätta en utredning gällande det svenska spelmonopolet vilket inte uppskattats särskilt väl hos riksdagen. Riksdagen valde därför att själva uppmana regeringen att tillsätta en sådan utredning innan åretsslut efter att man kommit fram till att Sveriges spelmonopol bör upphöra helt och att man istället ska ersätta monopolet med ett system av licenser för att få anordna spel i landet. Till tidningen DT säger moderaternas Carl-Oskar Bohlin som är riksdagsledamot från Borlänge att han motionerat i fem år om avskaffande av spelmonopolet – och det är han inte ensam om att tycka så detta besked kommer som ett glädjebesked för många.

Vad innebär licenssystemet?

  • Utländska spelbolag kommer kunna konkurrera rättvist under svensk reglering
  • Förebyggande av spelberoende kommer kunna kontrolleras
  • Bättre och säkrare produkter för spelarna