Spelberoende kan vara en tragedi, och i vissa extremfall få katastrofala konsekvenser, inte bara för den som är spelberoende, utan även för hens anhöriga. Att försöka mörka detta hjälper ingen. Men ingen blir heller hjälpt av att problemet överdrivs.

Nyligen hölls i Riksdagen en debatt om huruvida man bör införa ett licenssystem för spel i Sverige, liknande det som finns i Danmark (debatten finns att se här). I denna debatt hävdade två sverigedemokrater att den avreglerade spelmarknaden i Danmark lett till att antalet spelberoende danskar skjutit i höjden. De kunde dock inte enas om hur mycket den skjutit i höjden: Aron Emilsson hävdade att 13 % av befolkningen i vårt södra grannland numera var spelberoende. Hans partikollega Sara-Lena Bjälkö hävdade å sin sida att andelen spelmissbrukande danskar hade ökat med 13 %. Det är inte samma sak, men i båda fallen skulle det vara mycket allvarligt.

Hur ligger det till i Danmark?

Men är det så? I en underökning från 2006 anges att en halv procent av danskarna lider av spelberoende, vilket skulle göra Danmark till det land i världen som har lägst andel spelberoende (tillsammans med Nederländerna). SD hänvisar till en rapport som getts ut av den danska organisationen Center for ludomani, men i denna rapport står det att var trettonde dansk har problem med spelberoende. En trettondel är detsamma som 7,7 % av befolkningen, vilket förvisso skulle varit en hög andel. Om det hade stämt, måste man dock lägga till. Emilsson och Bjälkö verkar ha missförstått rapporten, men faktum är att rapportens slutsatser är felaktiga.

De viktigaste slutsatserna i rapporten, som kan laddas ned på http://ludomani.dk/sites/default/files/files/Danskernes%20spil%20om%20penge_0.pdf, är följande:

  • 1 % av danskarna är spelberoende
  • 1,89 % har spelproblem
  • 4,57 % befinner sig i riskzonen

Slår man samman dessa procentsatser blir det 7,5 % av danskarna, alltså var trettonde dansk. Men procentsatserna baserar sig på en studie där 1000 danskar deltagit. Det är för lite för att kunna ge ett statistiskt säkerställt underlag. I den studie som gjordes 2006 tillfrågades åtta gånger fler.