Svenska spel kanske inte kommer att vara statligt ägt så länge till. Om ett licenssystem på den svenska spelmarknaden blir verklighet, anses det inte rimligt att staten ska äga ett spelbolag vid sidan av de privata aktörerna eftersom konkurrensen då blir ojämn.

casino skylt

Staten kan i framtiden komma att sälja Svenska spel, rapporterar Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Detta kan bli resultatet av att staten inför ett licenssystem för alla spelbolag i Sverige. Civilministern poängterar att det är naturligt att man även utreder vilken roll staten ska ha när man går från ett monopol till ett licenssystem. I ett licenssystem där det ska råda konkurrens mellan jämbördiga aktörer, bör man nämligen överväga om staten verkligen ska äga och styra ett spelbolag.

Staten tappar mark i spelbranschen

Huruvida staten kommer att sälja Svenska spel ska diskuteras i den utredning som staten har bestämt sig för att göra. Bakgrunden till att man gör en utredning är att staten har tappat stora delar av spelmarknaden till spelbolag i utlandet. Om det skulle införas ett licenssystem innebär det alltså att de utländska spelbolagen får verka på den svenska marknaden. För att få reda på vilka spelbolag det skulle kunna handla om kan man klicka in hos http://www.casinozone.se. Ytterligare en anledning till att man ska utreda ett licenssystem är att man fått påtryckningar från EU, som anser att Sverige inte följer de regler som finns.

Svenska spel bidrar till statskassan

Om staten väljer att sälja Svenska spel kommer detta att påverka den svenska statskassan. Svenska spel är nämligen ett av statens bolag som bidrar mest till statskassan. Förra året lämnade exempelvis företaget en utdelning på nästan 4,8 miljarder kronor. Det kommer alltså att slå hårt på staten, skriver Expressen. Men det anses alltså inte rimligt att staten ska ha ett eget spelbolag vid sidan av de privata aktörerna.